Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası ticaret taleplerinin karşılanması ancak güçlü bir uluslararası ticaret bilgisi ve iyi planlanmış bir lojistik süreci ile mümkündür. Ticaret olmadan lojistik olmaz, lojistik Uluslararası ticaret taleplerinin karşılanması ancak güçlü bir uluslararası ticaret bilgisi ve iyi planlanmış bir lojistik süreci ile mümkündür. Ticaret olmadan lojistik olmaz, lojistik olmadan ticaret olmaz. Bu çerçevede bölümümüz gerek uluslararası ticaret ve gerekse lojistik alanında yetkin profesyoneller yetiştirmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, dış ticaret ve lojistik faaliyetlerinin etkili bir biçimde yönetilmesi, uluslararası rekabet koşulları ve lojistik tasarımları hakkında gittikçe artan ihtiyaca cevap verebilen, donanımlı ve çözüm odaklı düşünebilen deneyimli yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm kapsamında uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, satın alma, üretim ve stok yönetimi, yönetim ve organizasyon, finansal yönetim, gibi dersler dışında seçmeli olarak girişimcilik ve iş geliştirme, tehlikeli ve özel maddeler lojistiği, uluslararası pazarlama konularında dersler alınabilmektedir.

Uygulamaya yönelik olarak hazırlanan ders planında biri dış ticaret ve biri lojistik alanında iki zorunlu staj ile teorik bilgi pratik bilgi ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca başarılı öğrenciler işyeri uygulaması dersi kapsamında son öğrenim dönemlerini işyerlerinde tam gün çalışarak tamamlayabilmektedir. Bu da onların iş hayatına alışmalarını ve geçişlerini kolaylaştırmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden mezun olan öğrenciler, dış ticaret ve lojistik firmalarının yanı sıra, ilgili kamu kurumlarında, araştırma kuruluşlarında, ticaret ve lojistik danışmanlık şirketlerinde, planlama, satın alma, tedarik zinciri gibi pek çok farklı bölümde yönetici veya uzman olarak ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.