Rektörün Mesajı

Prof. Dr. Şahin Karasar
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar

Maltepe Üniversitesi olarak, bilginin ve eğitimin fark yaratma gücüne inanıyor, kurulduğumuz 1997 yılından bugüne, bu gücün farkında olan gençler yetiştirmeye devam ediyoruz.

Toplumsal etkileşimi ve topluma fayda sağlamayı, üniversitelerin temel faaliyet alanları olan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimizle birlikte düşünmeyi temel prensibimiz olarak kabul ediyoruz. Bilginin fark yaratma gücünün ve eğitimin; milli, manevi ve etik değerleri güçlü, iş ahlakı yüksek, sorumluluk sahibi ve inisiyatif kullanabilen bireyler yetişmesinde katkısının büyük olacağına inanıyoruz.

Sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri ve endüstriyi fark yaratma çabamızın önemli paydaşları olarak görüyoruz. Uluslararasılaşmayı öncelikli hedeflerimizden birisi olarak tanımlıyor, uluslararası işbirliklerimizin bizlere “yerel” olanı “küresel ve evrensel” olanla ilişkilendirerek yeniden değerlendirme fırsatı sunduğunu düşünüyoruz.

Üniversitemizin öteden beri üzerinde durduğu ve her geçen gün büyük mesafeler katettiği dijitalleşme konusunu olmazsa olmazımız olarak değerlendiriyoruz. Eşzamanlı ve eşzamansız uzaktan eğitimin en iyi temsilcilerinden biri olarak Türk yükseköğretim sisteminde yer aldığımızı düşünüyor; zaman ve mekân kısıtını aşan bir eğitim anlayışının temsilcisi olmayı sürdürüyoruz.

Öğrenci odaklı, yenilikçiliği destekleyen ve değişime açık bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. Öğrencilerimizin profesyonel hayata hazırlanmalarında kendi potansiyellerinin farkına varabilecekleri alanlar açmanın; onlara, keşfetmek ve yenilik getirmek üzere ilham verebilmenin önemine inanıyoruz. Bu önceliğimiz, eğitimi sınıf ötesine taşıyan yaklaşımımıza olduğu kadar, güçlü akademik kadromuzun disiplinlerarası ve çok paydaşlı araştırmalarına ve projelerine de yansıyor.

Doğanın içerisinde konumlanmış yerleşkemizin fiziksel olanaklarını verimliliği, etkileşimi, kişisel ve akademik gelişimi ve ortak üretimi artırmak için değerlendiriyor; öğrencilerimizle birlikte “yaşayan” ve “benim üniversitem” gururunu yaşatan bir ortam yarattığımıza inanıyoruz.

Hedefimiz; öğrencilerimiz, mezunlarımız, akademik ve idari kadromuzla birlikte “daha iyi bir gelecek” için fark yaratmaya devam etmektir.