UNESCO Kürsüleri

Maltepe Üniversitesi bünyesinde Felsefe ve İnsan Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür olmak üzere iki adet UNESCO kürsüsü bulunmaktadır.

UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü

2009 yılında kurulan UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü, dünya düzeyinde felsefî bilgiye dayanan insan hakları araştırmalarının yapılması, özellikle de insan haklarıyla ilgili kavramların içeriklerinin bilgisel belirlenmesi, hukukun bu temellerden hareket edilerek oluşturulması ve uygulanması ve insan hakları eğitiminin bu temel üzerinde yapılmasını amaçlar.

Detaylı Bilgi
UNESCO Kürsüleri

UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü

UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü, 25 Ekim 2019'da faaliyete başlamıştır. Toplumsal cinsiyet sorunlarının kültür ile ilişkisine odaklanarak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmayı, projeler geliştirmeyi, eğitim çalışmalarında bulunmayı, bilimsel toplantılar düzenlemeyi ve UniTwin/UNESCO Kürsüleri programındaki diğer kürsülerle işbirliği içinde çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir.

Detaylı Bilgi
UNESCO Kürsüleri
Bize Sor