Görsel İletişim Tasarımı

İletişim ortamları son yıllarda köklü bir değişim geçirmiştir ve her geçen gün gerek bireyler, gerekse kurumlar için yeni olanaklar sunmaya devam etmektedir.  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, görsel iletilerin yer aldığı hem geleneksel hem yeni medyada tasarım stratejisi ve uygulamaları geliştirecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. 

İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından 2020’de akredite edilen program; tasarım, iletişim ve kültür alanındaki kuramsal dersler ve iletişim sektöründe en sık kullanılan bilgisayar uygulamalarının giriş dersleriyle başlar; 2 boyutlu tasarım, 3 boyutlu tasarım, web tasarımı, hareketli grafik ve video uygulamalarında ileri seviyede uygulama becerisi kazandıracak derslerle devam eder. Öğrencilerimiz Fakülte öğretim üyelerinden ve iletişim sektörünü yakından takip etmemizi sağlayan profesyonellerden oluşan yarı zamanlı öğretim elemanlarından dersler almaktadır. Öğrenciler, üçüncü yarıyıldan itibaren kendi bölümleri ya da başka bölümlerden seçmeli dersler alarak ilgi duydukları alanda uzmanlaşırlar. Bitirme projeleri kapsamında düzenlenen, bölüm öğretim üyeleri ve sektörden uzmanların bulunduğu sektör jürisi toplantılarında, öğrenciler oluşturdukları tasarımlarla ilgili geri bildirim alma ve sektörle ilgili anlayışlarını geliştirme imkânı bulurlar. 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri 30 günlük zorunlu stajlarını devlet kurumları, basın kuruluşları, reklam ajansları, dijital ajanslar ve diğer özel kuruluşların yanı sıra Maltepe Üniversitesinde yapmak üzere başvuru yapabilirler. Mezunlar akademisyenliğin yanı sıra reklam ajanslarında, özel kuruluşların tasarım departmanlarında, animasyon ve yapım şirketlerinde ve diğer ilgili kuruluşlarda görsel tasarımlar yapabilirler.