Gazetecilik

Haberin tanımı, analizi, haber toplama ve yazma teknikleri değişmiş; buna bağlı olarak da, medya eleştirisi, kamu-yurttaş gazeteciliği, medya eğitimi ve medya okuryazarlığı gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Gazetecilik Bölümü sürekli güncellenen ve nitelikli gazetecilik anlayışını öğrencilere aktaran bir iletişim bölümüdür. 

2020 yılında İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından akredite edilen Bölümde, teknik, grafik ve yönetim bilgi ve becerisine sahip eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri ve sektörde çalışan uzmanlar tarafından verilen kuram ve uygulama derslerinin yanı sıra, zorunlu olan bitirme projeleri ve staj olanakları, öğrencilerin donanımlı birer basın mensubu olmayı içselleştirmelerini sağlamaktadır. 

Bitirme projeleri kapsamında düzenlenen sektör jürilerinde, öğrenciler hazırladıkları çalışmaların sektördeki karşılığını deneyimleyebilmektedirler. Fakültenin uygulama gazetesi “Mektup” bu alanda öne çıkan, nitelikli ve tam donanımlı eğitim anlayışımızın önemli bir göstergesi ve destekleyicisidir. 

Gazetecilik Bölümü mezunları haberci, sayfa sekreteri, redaktör, köşe yazarı, editörlük gibi konularda çalışabilirler. Yazılı medya kuruluşlarında olduğu kadar görsel ve işitsel medya kuruluşlarında da, özellikle haber merkezlerinde, görev üstlenebilirler. Mezunlarımız, akademik kariyerin yanı sıra tüm yerel ve ulusal basın-yayın organlarında çalışabilecekleri gibi, resmi veya özel kuruluşlarda basın danışmanı olarak da görev yapabilmektedir.