Sahne Sanatları

Sahne Sanatları Bölümü programının amacı, oyuncu adaylarına mesleğin etik kuralları ve çağdaş yöntemler çerçevesinde entelektüel birikim ve fiziksel donanım kazandırmaktır. Öğrencilerin sadece tiyatro sanatının tarihi, teorisi ve tekniklerini değil, tiyatronun diğer sanat ve bilim dallarıyla kesişme noktalarını keşfederek, disiplinlerarası bir yöntemle, analitik ve eleştirel bakış açısı geliştirmeleri sağlanır. Bölüm akademik kadrosu da, dünya literatürünü takip eden ve akademik üretimde bulunan, aynı zamanda alanda sanatsal çalışmalarını sürdüren, farklı ekollerden gelen, yenilikçi, dinamik, paylaşımcı eğitmenlerden oluşmaktadır.

Öğrencilerimizin geçmiş tiyatro pratiklerini bilen, günümüz tiyatrosunu takip ederek tartışan, analiz eden ve geleceğin tiyatrosunu biçimlendirme kapasitesine sahip sanatçı adayları olarak mezun olabilmeleri için, bölüm programı çok sayıda seçmeli dersle desteklenmektedir. Oyunculuk, teori, ses ve hareketle ilgili derslerin dört yıl boyunca düzenli olarak yer aldığı programda, öğrenciler son iki yıl, önemli yönetmenlerin davet edildiği Oyun Çalışması dersleriyle, edindikleri bilgi, beceri ve deneyimi sahne üzerinde sınama, gerçekleştirme ve seyirciyle buluşma şansı yakalamaktadır.