İç Mimarlık (Tezli)

İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, lisans eğitiminden sonra öğrencilerin, meslekleriyle ilgili bilgilerini, gerek evrensel gerekse zihinsel boyutta geliştirmelerini, disiplinlerarası etkileşimle yeni bilgiler üretebilmelerini ve bu bilgileri birey toplum ve çevreyi gözeterek, etik ve estetik kaygılarla iç mimarlık üretimiyle ilişkilendirmelerini amaçlar.

Programdan mezun olanlar başta akademik kariyer olmak üzere, yapı ve tasarım sektörlerinin birçok alanında çalışabilir. Edindikleri kuramsal donanım sayesinde kamusal ya da özel ofislerde uzmanlık gerektiren ileri tasarımlarda yer alabilir, uzmanlığa yönelik iş alanları oluşturabilirler.

Bize Sor