Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz)

Bilgisayar Mühendisleri, donanım ve yazılım konularındaki eğitim, bilgi birikimi ve deneyimleriyle, bilgisayar mühendisliği problemlerini tanımlar ve çözüm üretirler. Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı hedefler. Bu yaklaşım ile endüstri ve hizmet sektöründe karşılaşılan sorunlara çözüm üretecek, bilgili, yaratıcı ve yüksek nitelikli mühendisler yetiştirmek amaçlanır.

Program, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve ülkemizin gereksinimleri dikkate alarak evrensel düzeyde eğitim olanağı sunar. Mezunlar üniversitelerde araştırma asistanı olarak çalışabileceği gibi medya, halkla ilişkiler şirketleri, devlet kurumları, özel sektör kuruluşları ve danışmanlık şirketlerinde çalışabilmektedirler.

Bize Sor