Sosyoloji (Tezli)

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, Sosyoloji ya da diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri teorik ve ampirik araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel sorunların çözümüne yönelik politikalar oluşturulmasına yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak amacını taşır.

Üniversite, ortaöğretim, araştırma, medya, halkla ilişkiler şirketleri, ceza infaz kurumları, hastane yönetimleri, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), kamuoyu araştırma kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar sosyoloji yüksek lisans programı mezunlarının çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

Bize Sor