Radyo, Televizyon ve Sinema (Tezli)

Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı iletişim ve medya alanlarının kuramsal süreçlerini alanın etik, ekonomik ve düşünsel yönlerini açıklayan dersler ve projelerle yürütür. İletişim alanının bütünlüğü içinde ele alınan program, görsel – işitsel medya ürünlerinin üretim sürecine ve sonucuna etik bir yaklaşım sunar.

Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarının toplumsal önemini ve bu alanlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi ve fikir sahibi olmayı ilke edinen program, alanında uzman kadrosuyla öğrencilere sosyal bilimler ve iletişim çalışmaları alanındaki gelişmeleri, yeni yaklaşım, araştırma ve bilgileri takip edebilme, eleştirel bir şekilde değerlendirebilme becerisi kazandırmayı amaçlar. Dersler kuramsal nitelikte olmasına rağmen, öğretim kadrosunda sektör deneyimine sahip öğretim üyelerinin bulunması, teori ve pratiğin birleşmesinden oluşan zengin bir içeriğin sunulmasını sağlamaktadır.

Mezunlar, iletişim alanının alt alanlarında (radyo, televizyon, internet, gazetecilik, kamusal iletişim, film ve video, reklamcılık, halkla ilişkiler) görev alabilir.

Bize Sor