Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezsiz)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans programının amacı eğitim kurumlarında çalışan veya çalışacak olan adaylara, Eğitim Yönetimi alanının temel sorunlarından hareketle güçlü bir kuramsal bilgi temeli, bilimsel araştırma yeterliliği ve bilimsel bakış açısı kazandırmaktır. Bu yeterliliklerin, uygulamadaki çeşitli sorunlarla etkili bir biçimde başa çıkmada ve liderlik potansiyelini harekete geçirebilmede mezunlara katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Programı tamamlayanlar her kademedeki özel ve devlet okullarında müdür yardımcısı, müdür olarak, üniversitelerde akademik çalışmalarını sürdürebilirler. IB İleri Liderlik Sertifikası alanlar, dünyada ve ülkemizde her geçen gün sayıları artan IB okullarında bölüm başkanı, müdür yardımcısı ve müdür olarak çalışabilirler.

Bize Sor