İnsan Hakları (Tezsiz)

Programın genel amacı, herkesten önce insan haklarını korumaları beklenen kişileri –başta güvenlik kuvvetleri olmak üzere bütün kamu görevlilerini, parlamento üyelerini, hakim ve savcıları, sosyal hizmet uzmanlarını- insan haklarının kavramsal bilgisiyle donatmak ve sorunlu durumlarda eylemde bulunurken, insan haklarının gerektirdiklerini bulabilecek duruma gelmelerine yardımcı olmaktır. Çünkü bu iki bilgi, insan haklarının yaşamda korunabilmesinin ana koşullarındandır. Ayrıca bu programın özelliği, hukuk bilgisinin yanı sıra, merkezinde felsefe ve etiğin bulunduğu disiplinlerarası bir program olmasıdır. Program mezunları; özel, toplumsal, kamusal yaşamda insan haklarını koruma ve geliştirme konusunda yetkinlik kazanırlar. 

Bize Sor