Felsefe

Felsefe Doktora Programı, felsefe eğitiminin temel işlevini de göz önünde bulunduran bir anlayıştan hareketle, hem ulusal hem de uluslararası kültür dünyasına çalışmalarıyla katkı sağlayacak, projeler üretecek ve/veya var olan projelerde etkin görevler üstlenerek felsefece bakış açısını güncel sorunlara bakışta bir yöntem olarak kullanabilecek araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlar.

Program, birey-sivil toplum-kamu ilişkileri ve insan hakları gibi konular alanında yoğunluk gösteren ders programıyla, ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde toplumun yeniden yapılanmasının dinamiklerini kavrayabilen ve bu süreçlere yön veren bireyler yetiştirir. Bu amaca giden sürece verilecek destek birden fazla yönlü düşünülebilir: İlk olarak Felsefe Doktora Programı geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek yoluyla düşünsel dünyaya katkıda bulunacaktır; ikinci olarak ortaöğretimde yer alan eğitimcilerin eğitilmesine katkıda bulunarak, felsefe temelli eğitim atılımının yetkinliğe ulaşmasına yardımcı olacaktır; son olarak da entelektüel dünyayı zenginleştirerek felsefe alanını yaygınlaştıracak bireylerin düşünsel gelişimine katkı sunacaktır.

Bize Sor