Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı teorik ve deneye dayalı araştırmalardan edinilen bilgileri kullanma, ulusal ve uluslararası bilgisayar mühendisliği problemlerinin çözümüne yönelik beceri ve yetkinlikleri kazandırma amacını taşır.

Öğretim programında yer alan derslerini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler, uzmanlaşmak üzere seçecekleri alanlarda tez danışmanlarıyla birlikte tez çalışmalarına yönlendirilirler. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin alana yenilik getirmesi amacını gerçekleştirmek üzere yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulaması beklenir.

Bize Sor