Yurtdışı Olanakları

Maltepe Üniversitesi eğitimin küreselleşmesi konusunda aktif bir katılımcıdır ve tüm alanlarda uluslararası etkileşim ve işbirliğinin ilerleme ve başarının temel taşı olduğuna yürekten inanmaktadır.

Uluslararası akademik dünyayla ilişkileri geliştirmek ve artırıyor olmak, Maltepe Üniversitesi öğrencilerine farklı eğitim tecrübeleri kazanma fırsatı vermektedir.

Üniversitemizde, uluslararası bir topluluk oluşturabilmek, herkese derslik içi ve dışında uluslararası eğitsel ve kültürel deneyim olanağı sunmak üzere ortak programlar, stajlar, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları, uluslararası konferans ve toplantılar düzenlenmektedir.

Üniversitemiz dış ilişkilerinin en önemli boyutunu, yabancı üniversitelerle imzalanan Akademik İşbirliği Protokollerine dayalı ikili ilişkiler oluşturmaktadır. Maltepe Üniversitesi Avrupa'da 27 farklı ülkeden 90 ayrı üniversite, 122 ayrı bölümü  ile  imzalanmış olan akademik ve kültürel işbirliği protokolleri kapsamında öğrenci değişimi yapmaktadır. Anlaşmalar Listesi için bakınız.

Üniversitemiz, Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip bir yükseköğretim kurumu olarak Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yer alan Hayatboyu Öğrenme /Erasmus + Programına katılma hakkına sahiptir. Program kapsamında öğrencilerimiz, Avrupa Birliğine üye ülkelerden ikili anlaşmamız bulunan yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilecek öğrenim hareketliliklerine ve yine yükseköğretim kurumları ya da işletmelerle gerçekleştirilebilecek staj faaliyetlerine katılabilmektedirler.

Üniversitemiz Bologna Sürecinin öngördüğü hedefleri kabul etmiştir. Çeşitlilik ve birlik arasında bir denge kurulabilmesi, ülkemizin de Avrupa Yükseköğretim Alanı  (EHEA) içerisinde yer alması ve öğrencilerimizin Avrupa’da kolayca dolaşabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Maltepe Üniversitesi Erasmus Üniversite Beyannamesini (EUC) aldıktan bu yana çok sayıda öğrenciyi konuk etmiş; yine çok sayıda öğrencisi yurtdışına gitmiştir.

 Web Adresi : http://internationaloffice.maltepe.edu.tr

Maltepe Üniversitesi ,

 

Mimarlık Fakültesi 13 Mayıs 2013 tarihinde EAAE (EuropeanAssociationforArchitecturalEducation) üyesi olmuştur. (http://www.eaae.be)

 

Uluslararası İlişkiler Birimi’nin, EAIE’ye (EuropeanAssociationfor International Education) 2012 yılında başlayan üyeliği bulunmaktadır. (http://www.eaie.org/home.html)

 

Üniversitemizin Avrupa komisyonu tarafından Erasmus Charter For HigherEducation 2014-2020 belgesi mevcuttur.

Hukuk Fakültemiz, Dünyanın önde gelen meslek kuruluşlarından olan IBA-Uluslararası Barolar Birliği (International Bar Association-IBA) üyeliğine kabul edilmiştir

Güzel Sanatlar Fakültesi CILECT ( Dünya Sinema Okulları Birliği) ve ELIA (Avrupa Sanat Kurum ve Kuruluşları Derneği) üyesi olarak Avrupa  kültür ve eğitimine uyum sağlarken bir yandan da kendi kültürel altyapısıyla katkıda bulunmaktadır.

Mühendislik Fakültesinden Doç.Dr.Ebru MENŞUR ALKOY TÜBA 2013 "Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü" (GEBİP) aldı. 2013 yılı GEBİP ödülü kazanan 26 genç bilim insanı arasında, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç.Dr. Ebru MENŞUR ALKOY'da yer almaktadır.Bu ödül Dr. ALKOY'un  Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği’nce kabul edilerek İtalya'nın ana yönetiminde olan "TowardsOxideBasedElectronics" Avrupa Birliği projesine katılan "Fabrication of PiezoelectricCeramicHollowFiberswithLowSinteringTemperature, Design of DevicesandTheir Applications" başlıklı projesinin başarısını da taçlandırmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki öğretim üyelerinden bazıları uluslararası bilim kuruluşlarında yönetici olarak bulunmaktadır (Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu/FISP Onursal Başkanı, Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu/FISP Yönetim Kurulu Üyesi) ve üniversitemizdeki UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü (Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ), Felsefe Bölümünce desteklenmektedir.
 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Bekir Yılmaz CİNGÖZBAY ESC (EuropeanSociety of Cardiology) Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin ACCA (AcuteCardiovascularCareAssociation) Akut Kardiyovasküler Tedavi Birliği Üyeliğine kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Yusuf Aksar İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nde (İHAM) ad hoc yargıç olarak görev yapmaya başlamıştır.

Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi (MÜKKAM ) Müdürü ve aynı  zamanda Amerikan Hücre Biyolojisi Derneği Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş'ın, ABD'nin Philadelphia şehrinde düzenlenen Amerikan Hücre Biyolojisi Derneği ve Uluslararası Hücre Biyolojisi Federasyonu ortak toplantısında, yapılan başarılı çalışmalardan ötürü   "International Travel Award" ödülü verilmiştir.

Communicate With Us