Neden Mimarlık ve Tasarım Fakültesi? | Aday Öğrenci
444 65 87
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL

Neden Mimarlık ve Tasarım Fakültesi?

Mimarlık ve Tasarım eğitimi, öğrencilerine yeni bir dünyanın kapısını açmaktadır. Bu, sadece meslek eğitimi veren bir ortam değildir. Burada yaşamınızı yönlendirecek düşünsel yapınız da şekillenecektir. Mimarlığın geçmişi ve günü yanında, insanlığın toplumsal-kültürel, teknolojik ve sanatsal geçmişi ile ilgili tüm oluşumlar, yaşananlar, ortaya konulanlar gerçekleşenler-gerçekleşmeyenler, ütopyalar, manifestolar da ilgi alanımızdadır.

Günümüzün tek rekabet aracı olan tasarım, bunlarla ilgilenen, merak-kuşku-heyecan duyan, ilişkiler kurabilen bir beynin yönetiminde yapılır. Yaratıcılık resim yapabilme yeteneği değil problem çözebilme yeteneğidir;  tasarım da matematik gibi, insan beyninin ince ve şık çözüm üretimlerinden biri, bir entelektüel enerji yansımasıdır.

Mimarlık-tasarım eğitiminde öğrenci sürekli aktif olarak tasarım yapar. Öğrencinin çok sayıda deneyimle heves ve motivasyonunu artırmak, öz güvenini pekiştirmek, önünü açmak eğitimimizin temel noktasıdır. Üniversite ortamımız, öğrencilerin düşünen-yaratıcı ve etik bireyler olarak içinde bulundukları dünyayı kavrama biçimlerini aktif ve yaratıcı bir üretime yani çeşitli alanlarda “mimarlıklar”ın üretimine dönüştürecekleri bir ortamdır. Bu nedenle Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, lonca benzeri veya Bauhaus mirası bir usta-çırak eğitim anlayışı yerine, öğrenciyi pasif konumdan çıkaran yatay ve karşılıklı ilişkiye dayalı bir anlayışı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim anlayışımızın temelini, öğrenciye güncel mimarlık-tasarım bilgisini aktarmak-öğretmek yerine, “mimar-tasarımcı olmayı öğretmek” oluşturmaktadır. Kurumumuzda öğrencilerin onaylanmış bilgiyi tekrarlayan değil, her mimarlık-tasarım çalışması için yarınların bugünden bilinemeyen koşullarında ve konumlarında gerekecek özel bilgiyi üretebilecek etik sahibi entelektüeller (tasarımcılar) olarak yetiştirilmesi esas alınmaktadır. Bu şekilde yetiştirilen genç tasarımcılar, toplumsal ve teknolojik oluşumların kesişme noktasındaki alanımızda kendi değerlendirme kapasiteleriyle her zaman başarılı olacaklardır.

Özen göstereceğimiz, önem, değer ve sorumluluk vererek motive edeceğimiz, angaje olmamış, merak ve heyecan duyan genç zihinlerin bizi daha iyi bir mimarlık ve tasarım okulu yapacağına inanıyoruz.


Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ
Dekan Vekili 

Bizimle İletişime Geçin