İlk ve Acil Yardım

İlk ve Acil Yardım Programı acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı, hava (helikopter ve uçak) ve deniz ambulanslarında, diğer acil yardım araçlarında, hastane, poliklinik vb. acil sağlık hizmeti sunulan tüm acil servislerde görev yapabilecek, bilgi ve becerilerini tıptaki yenilikler doğrultusunda sürekli güncelleyecek teknikerler yetiştirmeyi amaçlar.

Programda, değişen koşullara uyum sağlayabilen, sorun çözme becerisine sahip, üretken, çevresiyle etkin iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, çağdaş gereksinimler doğrultusunda mesleki becerilerle donatılmış ve toplumsal sorumlulukları bilen bireylerin geliştirilmesine yönelik eğitim verilmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda sağlık sektöründe hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarında, üniversitelerde, hastanelerin acil servis, kara, hava ve deniz ambulanslarında istihdam edilirler.

a)    Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler isteğe bağlı dil hazırlık sınıfına kayıt olabilirler. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.
b)    Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin iki şekilde uygulama/staj eğitimleri bulunmaktadır.
•    Programa kayıtlı öğrenciler 1. sınıf bahar yarıyılında ve 2. sınıf bahar yarıyılında dönemlik haftaların 1 günü olmak koşuluyla 14’er iş günü (toplam 28 iş günü) mesleki yerinde uygulama dersleri kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kamu hastanelerinde ve 112 istasyonlarında uygulama stajına çıkarlar.
•    Öğrencilerin mezun olabilmesi için 20 iş günü yaz stajı yapma zorunluluğu vardır. Öğrenciler yaz stajlarını kendileri yer bulmak koşuluyla İstanbul dışında ikamet ettikleri ilin kamu ya da özel hastanelerinde yapabilirler. Yaz stajını İstanbul’da tamamlamak isteyen öğrenciler kurumumuzca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kamu hastanelerinde yaz stajına çıkarlar. Her iki koşulda da öğrencilerin sigorta girişleri kurumumuzca karşılanmaktadır.
c)    Öğrenciler sağlık tesislerinde gerçekleşen uygulama ve staj eğitimleri sırasında kurumumuzun önerdiği renklerde ve Maltepe Üniversitesi logolu üniformayı giymek zorundadırlar. Bölümümüzde stajlar sırasında Paramedik üniforması (Sağlık bakanlığı ve 112 yazmayacak) şekilde giyilmektedir. Ayrıca sağlık tesisinde bulundukları sırada öğrenci kimlik kartları yakalarında asılı olmalıdır.
d)    Okulumuz laboratuvarında verilen dersler için gerekli sarf malzemelerin alımı kurumumuzca karşılanmaktadır.
e)    Programımız dersleri Marmara Eğitim Köyü Yerleşkesi’nde yürütülmektedir. Mesleki yerinde uygulama/staj kapsamındaki dersler öğrencilerin atandığı kamu sağlık tesisinin yerine göre değişkenlik gösterebilir.
f)    Programımız bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışma imkânı yoktur. Öğrenciler rektörlük bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak istihdam edilebilirler.
g)    g) Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Burs ve İndirim Yönergesi’nde yer alan hususlar çerçevesinde burs, indirim, yemek vb. imkânlardan yararlanabilirler.
Ek madde: Sağlık raporu, boy, kilo vb. koşulların YKS kılavuzlarında yer almamasına, mevcutta yer alan koşulların da kılavuzdan çıkarılmasına, yükseköğretim kurumları tarafından sağlık ile ilgili rapor istenmemesine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından karar verilmiştir.

Bize Sor