İlk ve Acil Yardım

İlk ve Acil Yardım Programı acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı, hava (helikopter ve uçak) ve deniz ambulanslarında, diğer acil yardım araçlarında, hastane, poliklinik vb. acil sağlık hizmeti sunulan tüm acil servislerde görev yapabilecek, bilgi ve becerilerini tıptaki yenilikler doğrultusunda sürekli güncelleyecek teknikerler yetiştirmeyi amaçlar.

Programda, değişen koşullara uyum sağlayabilen, sorun çözme becerisine sahip, üretken, çevresiyle etkin iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, çağdaş gereksinimler doğrultusunda mesleki becerilerle donatılmış ve toplumsal sorumlulukları bilen bireylerin geliştirilmesine yönelik eğitim verilmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda sağlık sektöründe hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarında, üniversitelerde, hastanelerin acil servis, kara, hava ve deniz ambulanslarında istihdam edilirler.

Bize Ulaşın
Şimdi Başvur