Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Programı, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için eğitime ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacıyla kurulmuş bir ön lisans programıdır. Programın amacı, 0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimini destekleyici eğitim programıyla bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere, ara eleman yetiştirmektir.

Programda, 0-18 yaş çocuklarının gelişimi ve eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı derslerde, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve grup eğitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar, alanda yapılan gözlem ve uygulamalarla birlikte yürütülmektedir. Uygulamalar; resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılmaktadır.

Çocuk gelişimi mezunları; özel ve resmi okulların okul öncesi eğitim kurumlarında, ana sınıflarında, gündüz bakımevleri/çocuk yuvaları/kreşlerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.