Anestezi

Anestezi Programının amacı, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sağlık kuruluşlarında ameliyat öncesi hasta hazırlığı yapan, ameliyat sırasında hastanın yaşamsal bulgularını takip eden, ameliyat sonrası dönemde de hastanın izlemini gerçekleştirebilecek bilgi ve donanıma sahip, tıp dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden, nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Anestezi programından mezun öğrenciler, Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının ameliyathane ve ameliyathaneye bağlı birimlerinde hekimlerin yönergeleri doğrultusunda çalışır. Ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler vb.) çalışabilirler.

Bize Ulaşın
Şimdi Başvur