Anestezi

Anestezi Programının amacı, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sağlık kuruluşlarında ameliyat öncesi hasta hazırlığı yapan, ameliyat sırasında hastanın yaşamsal bulgularını takip eden, ameliyat sonrası dönemde de hastanın izlemini gerçekleştirebilecek bilgi ve donanıma sahip, tıp dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden, nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Anestezi programından mezun öğrenciler, Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının ameliyathane ve ameliyathaneye bağlı birimlerinde hekimlerin yönergeleri doğrultusunda çalışır. Ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler vb.) çalışabilirler.

a)    Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler isteğe bağlı dil hazırlık sınıfına kayıt olabilirler. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.
b)    Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin iki şekilde uygulama/staj eğitimleri bulunmaktadır.
i.    Programa kayıtlı öğrenciler 1. sınıf bahar yarıyılında ve 2. sınıf güz yarıyılında dönemlik haftaların 1 günü olmak koşuluyla 14’er iş günü (toplam 28 iş günü) mesleki yerinde uygulama dersleri kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kamu hastanelerinde uygulama stajına çıkarlar.
ii.    Öğrencilerin mezun olabilmesi için 30 iş günü yaz stajı yapma zorunluluğu vardır. Öğrenciler yaz stajlarını kendileri yer bulmak koşuluyla İstanbul dışında ikamet ettikleri ilin kamu ya da özel hastanelerinde yapabilirler. Yaz stajını İstanbul’da tamamlamak isteyen öğrenciler kurumumuzca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kamu hastanelerinde yaz stajına çıkarlar. Her iki koşulda da öğrencilerin sigorta girişleri kurumumuzca karşılanmaktadır.
c)    Öğrenciler sağlık tesislerinde gerçekleşen uygulama ve staj eğitimleri sırasında kurumumuzun önerdiği renklerde ve Maltepe Üniversitesi logolu üniformayı giymek zorundadırlar. Ayrıca sağlık tesisinde bulundukları sırada öğrenci kimlik kartları yakalarında asılı olmalıdır.
d)    Okulumuz laboratuvarında verilen dersler için gerekli sarf malzemelerin alımı kurumumuzca karşılanmaktadır. Laboratuvar derslerinde öğrencilerin kıyafetlerinin kontamine olmaması için laboratuvar koşulları gereğince üniforma/önlük giymeleri gerekmektedir.
e)    Programımız dersleri Marmara Eğitim Köyü Yerleşkesi’nde yürütülmektedir. Mesleki yerinde uygulama/staj kapsamındaki dersler öğrencilerin atandığı kamu sağlık tesisinin yerine göre değişkenlik gösterebilir.
f)    Programımız bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışma imkânı yoktur. Öğrenciler rektörlük bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak istihdam edilebilirler.
g)    Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Burs ve İndirim Yönergesi’nde yer alan hususlar çerçevesinde burs, indirim, yemek vb. imkânlardan yararlanabilirler.