Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Türkiye ve dünya turizm sektörü için gerekli bilgi, beceri, deneyim ve iş kültürüne sahip olan, sektörün gereksinim duyduğu ve aradığı orta ve üst kademe yöneticiler yetiştirmeyi amaçlar. 

Programda yürütülen ön lisans eğitimi, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında 2 yıldır. Bölümün ders içerikleri TURAK (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu), İKMEP’in (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) oluşturduğu içerikler, iç ve dış paydaşların görüşleri ve güncel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Mezunlar, turistik konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri ve tur operatörleri, havayolu şirketleri, rehberlik hizmetleri veren kurum ve kuruluşlar, turistik bilgilendirme merkezleri, turistik açıdan çekiciliği olan yerlerdeki kurum ve kuruluşlarda alanlarıyla ilgili bölümlerde çalışabilirler.

(1) Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında yabancı dil hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

(2) Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde mecburi staj 30 iş günüdür. Öğrenciler bu zorunlu stajlarını yaz döneminde yaparlar. 1. veya 2. sınıfın sonunda yapmak öğrencinin tercihindedir.