Hukuk Fakültesi

Hukuk Bölümü; hukuku öğrenmek ve uygulamak isteyen kişileri meslek hayatının rekabete dayalı zorluklarına hazırlayacak ve her türlü hukuki meseleye çözüm getirecek bilgi ve deneyimle donatmayı; hukukun her disiplini bakımından, kendi akademik kadrosunu uluslararası standartlarda yetkinliğe sahip öğretim üyeleri olarak yetiştirmeyi ve bilimsel faaliyetleriyle hukukun gelişmesine güçlü bir katkı sağlamayı görev edinmiştir. Hukuk Fakültemizin lisans programı 4 sene olup diğer fakültelerin aksine alt bölümleri bulunmadan hukuk lisans eğitimi bütüncül şekilde yapılmaktadır.

Fakültenin mezunları, temel hukuk formasyonunu almış, Türk hukuk sistemini ve aynı zamanda uluslararası hukuk sitemini iyi bilen, hukukun sürekli değişen güncel dalları bakımından yetkinleşmiş, yorum yapma, analiz etme, görüşlerini yazılı ve sözlü biçimde aktarma becerileri gelişmiş bireyler olarak hukukçuluk mesleğine başlamaktadır. Fakültemizin öğretim dili 2020 yılından itibaren Türkçedir. Öte yandan günümüzde iyi bir hukukçuda aranan en az bir yabancı dili iyi seviyede kullanma becerisini sağlamak amacıyla, öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı imkânı da sunulmaktadır. Bölüm kapsamında Hukuk Başlangıcı, Medeni Hukuk, İktisat, Enformatik, Roma Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Adli Tıp, Ceza Hukuku gibi dersler alınır.

Hukuk Fakültesini bitirenler arabulucu, avukat, uzlaştırmacı, hâkim, savcı, noter, akademisyen hukuk danışmanlığı ve yöneticilik gibi alanlarda görev alabilirler.

Bize Sor