Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik Lisans Programının amacı birey, aile ve toplum sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi ve rehabilite etmek üzere bütüncül bakım hizmeti verebilen hemşireler yetiştirmektir. Bu doğrultuda geliştirilen eğitim modeli ile mesleki yeterliliğin yanında kritik düşünen, karar veren, problem çözme becerileri gelişmiş, etkili iletişim kurabilen, hemşirelik değerlerine ve etik ilkelere bağlı hemşireler yetiştirir. 

Hemşirelik öğrencileri klinik derslerini üniversitemize bağlı olarak hizmet veren, modern teknolojik ekipmanlarla donatılmış Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde almaktadır. 

Son sınıfta tüm öğrenciler bir yıllık intern eğitimi ile çalışma hayatını üniversite yıllarında deneyimleme olanağı bulurlar. Öğrenciler bir yarıyıl boyunca yoğun bakım ünitelerinde staj yapar, intörn programlarının ikinci yarıyılında ise seçtikleri alanlarda klinik uygulama çalışmalarına katılırlar.

Mezunlar hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, ilköğretim ve ortaöğretim okulları, evde bakım kuruluşları, poliklinikler, ofisler ve Hemşirelik Yüksekokullarında akademisyen olarak çalışabilirler.