Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik lisans programının amacı birey, aile ve toplum sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi ve rehabilite etmek üzere bütüncül bakım hizmeti verebilen hemşireler yetiştirmektir. Bu doğrultuda geliştirilen eğitim modeli ile mesleki yeterliliğin yanında kritik düşünen, karar veren, problem çözme becerileri gelişmiş, etkili iletişim kurabilen, hemşirelik değerlerine ve etik ilkelere bağlı hemşireler yetiştirilmektedir.

Hemşirelik öğrencileri derslerin uygulamalarını üniversitemize bağlı olarak hizmet veren modern teknolojik ekipmanlarla donatılmış Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli eğitim araştırma ve devlet hastanelerinin ilgili klinikleri ile Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde yer alan aile sağlığı merkezlerinde yapmaktadır.

Güz ve Bahar dönemlerinde 14 haftalık ders programı boyunca teorik alan dersleri ile uygulamalar eş zamanlı olarak yürütülür. Haftalık ders programında belli günlerde öğrenci ilgili alan dersinin hastane uygulamalarına katılmak zorundadır.

 

Tüm öğrenciler son sınıfa geldiklerinde bir yıl boyunca (Güz ve Bahar dönemleri ayrı olmak üzere) ilgi alanlarında verilen uygulamalı derslerinde yoğun klinik deneyim ile yetkinliklerini geliştirerek mezuniyet sonrası çalışma hayatına hazırlanırlar.

Klinik uygulamada öğrenciler hemşirelik mesleğinin gerektirdiği üniformayı giyerler. Klinik uygulamalı dersler, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulan protokollere uygun olarak, öğretim üyeleri ve klinik eğitmenlerinin gözetiminde ve Yüksekokulumuzun Staj Yönergesi çerçevesinde ilgili alanlarda yürütülmektedir.

Klinik uygulamaların değerlendirilmesinde Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu tarafından geliştirilen beceri karnesi kullanılmaktadır. Mezunlar hastanelerde, toplum sağlığı merkezlerinde, ilk ve ortaokullarda, evde bakım kurumlarında, polikliniklerde, ofislerde ve Anaokullarında akademisyen olarak çalışabilirler.

Bize Sor