Rektörümüz Prof. Dr. Şahin Karasar'ın Öğrencilere Mesajı!

Değerli Maltepe Üniversiteliler,

Bildiğiniz gibi, son aylarda, özellikle Bahar Yarıyılı ortalarından beri güçlü bir iletişimle ve bu iletişime eşlik eden eşgüdüm ve işbirliğiyle Maltepe Üniversitesi Ailesi olarak, dünya ölçeğinde karşılaştığımız yeni durumu, özellikle farklı bilgi bağlamlarına ve şimdiye değin edindiğimiz deneyimlere dayalı olarak anlamaya, çözümlemeye ve çözmeye çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz.

Karşılaştığımız bu yepyeni durumlar bütününü kavramaya çalışırken, bilgimizin ve deneyimimizin yanı sıra, Devletimizin, Bakanlık teşkilatlarının ve doğrudan bağlı olduğumuz resmi kuruluş olarak Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararları ve/veya tavsiyeleri her zaman ön planda tuttuk. Siz değerli öğrencilerimize ve tüm mensuplarımıza yönelik tutumumuzda her zaman olduğu gibi, sağlıklı yaşama hakkını korumayı ve geliştirmeyi her şeyin üstünde gördük. 

İçinde bulunduğumuz Marmara Eğitim Köyü’nün büyük bir öngörüyle hazırlanmış olan yaşama alanları en güçlü yanımızı oluşturdu. Marmara Eğitim Köyü “yeni normal”e uyum sağlama çabamızda en büyük yardımcımız oldu. Tüm yaşama alanlarımızın günışığına, gökyüzüne açık olması, ne denli şanslı olduğumuzun bir diğer göstergesi; öyle ki bazı konferans salonlarımız bile dışa açılan pencereleriyle hepimizi ferahlatıyor. Özetle, Marmara Eğitim Köyü doğanın içinde, dingin duruşuyla, her zaman apaydınlık yüzüyle bizi karşılıyor. 

2020 Mart ayı ortalarından beri Marmara Eğitim Köyü’ndeki Üniversitemiz epeyce sessizliğe büründü. Ama bu sessizlik sadece görünürde olan bir sessizlikti. Maltepe Üniversitesi, tam adına yaraşır bir biçimde bütünlüğünü korudu ve hatta geliştirdi; tüm paydaşlarına her zaman ses verdi. Her düzeyde gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetiyle, yıllar öncesine dayanan eşzamanlı-eşzamansız çevrimiçi çalışmalarıyla ne denli deneyimli olduğunu gösterdi. Sürekli olarak gündemde tutulan çevrimiçi eğitim, daha da öne çıkarıldı ve sağlam bir biçimde örgütlenmiş olan teknolojik donanımla, işbirliği kavrayışı içinde, eğitimin bu türü, zaman ve mekân kısıtlarını aşarak tüm paydaşlarına uzandı. Çevrimiçi eğitim-öğretimde başarımız Yükseköğretim Kurulunca da dikkate alındı; YÖK’ün raporuna göre, Maltepe Üniversitesi, toplam ders sayısı ve canlı ders sayısıyla tüm vakıf üniversitelerini geride bırakarak, birinci sıraya yerleşti. Bu durum, konuya ilişkin sorumluluklarımızı daha da artırdı. Çevrimiçi etkinliklerimiz yine bildiğiniz gibi sadece müfredatla sınırlı değildi; Üniversitemizin öğrenci kulüpleri, akademisyenlerimiz vargüçleriyle çalışarak, bilimden sanata, felsefeye kadar tüm faaliyetlerini çevrimiçi ortama taşıdılar, zenginleştiler, zenginleştirdiler; her yaştan toplum kesimine, çocuklara, gençlere ulaştılar. Yepyeni olana ilkin oldukça mesafeli bakan öğrencilerimiz zaman içinde çevrimiçi öğrenimde başarılarının arttığını da bizzat deneyimlediler.

Şimdi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına doğru yol alırken, tüm iç ve dış paydaşlarımızın beklentilerini karşılamayı planlıyor ve mevcut teknolojik donanımımızı daha da zenginleştirmeye çalışıyoruz. Her on beş günde bir sizlere yerleşkemizden haberler sunacağız. Şu günlerde “Tanıtım-Tercih Günleri” için hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Kendi hikâyesini yazacak (https://kendihikayeniyaz.com/) yeni aktörlere, sanal ya da gerçek kapılarımızı açıyor şimdiden “Merhaba” demek istiyoruz. 

Çevrimiçi eğitim-öğretim faaliyetlerini tüm düzeylerde belli oranlarda önümüzdeki yılda da sürdüreceğiz. Ancak güçlü altyapımızla, geniş mekânlarımızla, yüz yüze eğitimi de planlıyoruz; yeter ki küresel salgın hız kessin, fizik ve sosyal mesafeyi koruyarak, kamu yönetiminin onayıyla, yaşama dünyamızı olabildiğince olağan seyri içinde sürdürebilelim! En büyük beklentimiz bu. 

Daha somut olarak belirtmek gerekirse, gerek kuramsal, gerek uygulamalı derslerimizde, laboratuvarlarımızda, tüm uygulama alanlarımızda fizik mesafeyi ve sağlıkla ilgili her türlü inceliği dikkate alacağımızdan emin olmanızı istiyorum. Şu sırada tüm çalışma arkadaşlarım öğrencilerimizin, çalışanlarımızın  önerilerini de dikkate alarak Üniversitemizi her bakımdan yeniden şekillendiriyor. Yukarıda da belirttiğim gibi, her on beş günde bir yeniliklerimizi sizlerle paylaşacağım. 

Her zaman olduğu gibi, öğrencisi, akademisyeni ve tüm çalışanlarıyla bir bütün olan Üniversitemizde 28 Eylül 2020 günü yeni eğitim-öğretim yılını başlatmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık iki aylık zaman dilimi son derece yoğun çalışmalarla geçecek. Her yönüyle öğrenen bir kurum olarak Maltepe Üniversitesi aynı zamanda 25. yılına doğru yol alırken, başta siz öğrencilerini ve tüm paydaşlarını yenilikleriyle karşılayacak. 

Selam, sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Şahin KARASAR

Rektör

                                                                                                 

 

 

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı!

DEVAMI

DGS 2020 Kontenjan ve Puan Tablosu yayımlandı!

DEVAMI

Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı Hakkında 2913 Sayılı Karar

DEVAMI

2020 YKS Sonuçları açıklandı!

DEVAMI

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı!

DEVAMI

DGS 2020 Kontenjan ve Puan Tablosu yayımlandı!

DEVAMI

Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı Hakkında 2913 Sayılı Karar

DEVAMI

2020 YKS Sonuçları açıklandı!

DEVAMI