Enerji Etkin Yapılar (Tezli)

Enerji ve çevreyle ilgili konuları hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği bir zamanda, mimarlık ve mühendislik mezunlarının geniş bilgi yelpazesi sayesinde teknolojilerin gelişimine uyum sağlamak için gerekli becerileri geliştirmeleri gerekmektedir. Enerji Etkin Yapılar Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı, disiplinlerarası nitelikli çevre ve enerji konularını, çevre kirliliği ve enerji krizi gibi temel çevresel zorlukları, bütünselci yaklaşımları kullanarak etkili şekilde ele alır.

Program, Disiplinlerarası Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Anabilim Dalında yer almaktadır. Programın öğrencileri mühendislik ve mimarlıkla ilgili konuların ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar; ayrıca sorunlar için eleştirel çözümler geliştirir. Sürdürülebilir tasarımın gerektirdiği çevre, insan, toplum ve enerji konularını  bütünsellik içinde değerlendirir. Disiplinlerarası çalışmalarda özümsemiş olduğu bilgiyi, tasarım ve uygulama sürecinde kullanır.

Bize Sor