İç Hastalıkları Hemşireliği (Tezli)

Yirmi birinci yüzyıldaki teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmeler sağlık bakım hizmetlerini de etkilemiştir. Yaşam süresi uzamış ve kronik hastalıkların görülme sıklığı artmıştır. Tüm bu gelişmeler hemşirelik mesleğini de etkilemiş ve alanda uzmanlaşmayı gerekli kılmıştır. Bu uzmanlık alanlarından biri de İç Hastalıkları Hemşireliğidir. Söz konusu hemşirelik dalı, kronik hastalığı olan bireylerin bakımlarının geliştirilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesinde önemli rol oynar. Bunun yanısıra, yetişkin bireyin ve ailesinin sağlık - bakım gereksinimlerini, bireye özgü ve bütüncül yaklaşımla karşılamaya odaklanır.

Program mezunları, uzmanlık alanlarına uygun olarak genel ve özel dal hastanelerinde, toplum sağlığı kurumlarında, uzman klinik hemşire, eğitim hemşiresi, yönetici hemşire vb. olarak ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.

Bize Sor