Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Tezsiz)

Programın amacı çocuk, aile, toplumun sağlığını geliştirmek, korumak ve tedavi etmek üzere bütüncül bakım verebilen, bu amaçla eleştirel düşünme, karar verme, problem çözme becerileri gelişmiş, etkili iletişim kurabilen, etik ilkelere ve hemşirelik değerlerine dayalı olarak çalışan, sürekli öğrenme eğilimi gösteren, ekip çalışmasına uyumlu, uzman hemşireler yetiştirmektir.

Mezunlar hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, evde bakım kuruluşları, polikliniklerde çalışabilecekleri gibi Hemşirelik alanında akademik çalışmalar da yapabilirler.

Bize Sor