Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programının amacı, Siyaset Bilimi ya da diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri, teorik ve ampirik araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel sorunların çözümüne yönelik politikalar oluşturulmasında beceri ve yetkinliklerle donatmak, uluslararası siyaseti ve küresel sistemi doğru biçimde analiz edebilmek, uluslararası meselelere eleştirel yaklaşabilmek, rasyonel önerilerde bulunabilmek ve diğer sosyal bilimlerden de faydalanan bir bakış açısıyla genel bilgi ve beceri birikimini derinleştirebilmektir.

Program mezunları, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı, üniversiteler, araştırma merkezleri, yerel yönetimlerle, firmalar, basın yayın organları ve sivil toplum örgütleri gibi kurumlarda istihdam edilebilirler.

Bize Sor