Rehberlik Psikolojik Danışmanlık (Tezli)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programının amacı öğrencilere ağırlıklı olarak öğrenimine devam eden çocuk ve gençlerin psikolojik yardım gereksinimlerine yanıt olarak kişisel-sosyal, eğitsel, mesleki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini en uygun biçimde (bireysel ve grupla) verecek bilimsel yeterlilik kazandırmaktır. Bu programla, eğitim kurumlarının duyduğu psikolojik danışman ihtiyacını karşılayacak yeterliliklere sahip olmanın yanında sağlık, sosyal yardım ve endüstri kurumlarında da etkin bir biçimde çalışacak psikolojik danışmanları yetiştirme amacı taşır.

Program mezunları Millî Eğitim Bakanlığında Rehber Öğretmenliği, devlet ve vakıf üniversitelerinde benzer bölümlerde Araştırma Görevlisi, özel sektörde Psikolojik Danışman pozisyonlarında çalışabilecek gerekli bilgi ve beceriler ile donatılır.

Bize Sor