Psikoloji (Tezli)

Psikoloji, hem bütün dünyada tanınan temel bir “bilim dalı”; hem de bilim dalı içinde elde edilen bilgilerin, belirli yetenek ve becerilerle bütünleştirilerek, insan davranışlarının değiştirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik uygulamaların yapıldığı, bağımsız bir “meslek alanı”dır. 

Ağırlıklı olarak Gelişim Psikolojisi bağlamında yürütülen Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, “Bilim insanı-Uygulamacı” modeline dayanmaktadır. Bu modele dayanarak oluşturulmuş olan öğretim programı, bilimsel yöntemi içeren dersleri, uygulamaya yönelik dersleri, araştırmaya dayalı bir tez çalışmasını ve stajları kapsamaktadır. Söz konusu Program akademik alanda kariyer yapmayı hedefleyen psikoloji mezunları için güçlü bir altyapı oluşturmaktadır.

Psikoloji Yüksek Lisans mezunları, uzmanlık derecelerine göre hastanelerin çeşitli kliniklerinde, ruh sağlığı kuruluşlarında, rehabilitasyon ve aile danışmanlığı merkezlerinde, sanayi ve diğer işletmelerde, mahkemelerde, ceza infaz kurumlarında, reklam ajanslarında, radyo, televizyon gibi kitle iletişimine yönelik kurumlarda, askeri kurum ve kuruluşlarda, huzurevlerinde, sürücü değerlendirme merkezleri ve pek çok başka kurumda Meslek Elemanı, Yönetici, Danışman ve Bilirkişi olarak, yüksekokullarda psikoloji alanında akademisyen olarak çalışabilirler.

Bize Sor