Pazarlama İletişimi (Tezsiz)

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı, ağırlıklı olarak pazarlama disiplininin iletişimsel unsurları hakkında akademik bilgi ve uygulamalara yer veren derslerden oluşur. Programın amacı, günümüzde farklı kurumların ortak ihtiyacı olan ve pazarlama iletişimi ve kurumsal itibar yaratma süreçleri hakkında akademik bilgi ve uygulama üretebilir mezunlar vermektir.

Programda tüketim kültürü ve tüketici davranışları, pazarlama iletişimi, marka yönetimi gibi temel derslerin yanı sıra, yeni reklam ve pazarlama eğilimleri, uluslararası uygulamalar, kampanya tasarımı, sanat, reklam, medya gibi geniş bir alana yönelen dersler de bulunur.

Mezunlar akademik kariyer olanaklarının yanı sıra, çok geniş çalışma alanında ve farklı sektörlerde yer alan kamu ve özel kuruluşlardaki pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler ve reklam gibi departmanlarda görev alabilirler.

Bize Sor