Özel Hukuk (Tezli)

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, lisans eğitimini tamamlamış olan hukukçuların, seçecekleri seminer dersleri ve hazırlayacakları tez çalışmalarıyla ilgi duydukları alanlarda hem teorik hem de uygulamaya yönelik tüm gelişmeleri takip ederek üst düzeyde kuramsal bilgiler kazanmalarıdır.

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına katılan hukukçuların, ilgilendikleri konuya birden fazla açıdan bakmaları teşvik edilir. Bu yolla, programdan mezun olmaya hak kazanan katılımcıların, profesyonel hayatlarında da multidisipliner yaklaşımla, bugünün iş dünyasının ihtiyaç duyduğu hukuksal donanıma sahip, dinamik ve yetkin hukukçular olmalarına katkı sağlamak hedeflenir.

Bize Sor