Okul Öncesi Eğitimi (Tezsiz)

Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı, eğitimcilerin bilgilerini derinleştirmeleri için alana ilişkin her türlü teorik ve pratik ortam ve destek sağlamayı amaçlar. Ayrıca eğitimcilerin topluma duyarlı, işbirlikli çalışmalar yapmaları, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) projeler geliştirmeleri, böylelikle karşılaşılan sorunlarla baş etme yollarını keşfetmeleri amaçlanır.

Üniversite, okul öncesi eğitim, özel eğitim merkezleri, medya, yayınevleri, vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar okul öncesi eğitimi alanında uzmanlık yapanların çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

Bize Sor