Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Tezli)

Bu programın amacı, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin temel ilkelerini, stratejilerini, fonksiyon ve tekniklerini bilen, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış, teori ile uygulamayı bütünleştirebilen, olaylara ve problemlere sistem yaklaşımıyla ve tedarik zinciri yönetimi bakış açısıyla bakabilen yönetici adaylarını ve akademisyenleri yetiştirmektir.

Konusu itibarıyla konular arası çalışmayı gerektiren ve farklı bilim dallarından beslenen bu programda ders planı, entegre lojistik yönetimi, istatistiksel analiz ve karar modelleri, üretim sistemleri yönetimi, araştırma yöntemleri, vd. zorunlu mesleki dersler ile depo ve dağıtım merkezi yönetimi, gümrük ve serbest bölgeler yönetimi, yeşil ve tersine lojistik, afet ve insani yardım lojistiği, vd. seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu dersler araştırma ödevleri, seminer, sempozyum, kongre, konferans vb etkinliklerle desteklenmektedir.

Mezunlar, almış oldukları eğitim sonucunda ulusal ve uluslararası işletmelerin lojistik ve dış ticaret departmanlarında, lojistik işletmelerinde ve lojistik hizmet sağlayıcılarında, liman işletmelerinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversite ve araştırma şirketlerinde görev alabilirler.

Bize Sor