Klinik Psikoloji (Tezli-Beden Psikoterapisi Sertifikalı)

Klinik Psikoloji bireylerin çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ya da yaşlılık dönemlerinde, günlük hayatta sıkıntı yaşamasına neden olan duygusal, davranışsal ve bilişsel sorunların ve de gelişim sürecinde karşılaşılması muhtemel ilişki sorunları, çatışma, kriz ve stres dönemlerinin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi ile ilgilenir.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, bilimsel yöntemlere dayalı olarak, bu sorunları birbirinden ayırabilmek, sorunların oluşma nedenlerini ve devam etmesine neden olan faktörleri belirleyebilmek ve doğru psikolojik tedaviyi uygulayabilmek için gerekli olan kuramsal ve pratik altyapıyı kazandırmayı amaçlar.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans mezunları, hastanelerin çeşitli kliniklerinde, ruh sağlığı kuruluşlarında, rehabilitasyon ve aile danışmanlığı merkezlerinde, huzurevlerinde, pek çok başka kurumda meslek elemanı, yönetici, danışman ve bilirkişi olarak; yüksek okullarda ve üniversitelerde psikoloji disiplinini öğreten eğitimciler / akademisyen olarak çalışabilirler.

Bize Sor