Kamu Hukuku (Tezli)

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı eleştirel ve yaratıcı düşünme gücü üst düzeyde olan, tartışmaya ve yeniliklere açık, programda edindikleri bilgileri hayata geçirebilen hukukçular yetiştirmeyi hedefler. 

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, öğrencilere Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku gibi Kamu Hukukunun çeşitli dallarında uzmanlaşma olanağı sağlar. Çoğunluğu avukatlık, yargıçlık, savcılık, noterlik gibi bir hukuk mesleğini icra eden öğrencilerden oluşan program ağırlıklı olarak uygulamada karşılaşılan sorunları ve konuların uluslararası hukuktaki yerini ele alır.

Bize Sor