İngiliz Dili Eğitimi (Tezli)

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programının amacı, İngilizce öğretmenlerine alana yönelik bilimsel bir bakış açısı kazandırarak edindikleri araştırmacı kimlik sayesinde kendi öğretmenlik deneyimlerini geliştirmelerini, bireysel ve kurumsal bakımdan mesleki amaçlarına en uygun yöntemleri keşfetmelerini sağlamaktır.

Genelde yabancı dil öğretimi, özelde İngilizce öğretimi hakkında teoriye ve uygulamaya dayalı derinlikli bilgiye ulaşabilmeleri amacıyla dilbilim ve dil öğretimi alanlarında disiplinlerarası bir akademik program tasarlanmıştır. Mezunlar, İngiliz Dili Eğitimi alanında nicel ve nitel araştırmalar yapabilecek bilgi ve becerilere sahip olurlar.

Program mezunları özel ve kamuya ait her seviyedeki eğitim kurumunda İngiliz Dili Eğitimi Uzmanı olarak görev alabilmek için gerekli olan bilgi ve beceriler ile donatılırlar.

Bize Sor