İşletme (Tezli)

İşletme Yüksek Lisans Programın amacı, analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, inisiyatif alan, riski ve değişimi yöneten ve bütün bunları yaparken iş etiği çerçevesinde hareket eden çevik yönetici ve liderler ile akademisyenleri yetiştirmektir.

Bu program, öğrencilerinin işletmecilik ve yönetim alanlarında en güncel bilgilerle donatılması ve var olan bilgilerin yenilenmesini amaçlar ve tüm işletme fonksiyonlarını kapsar.

Program sonunda öğrenciler, gerek Türkiye genelinde gerekse tüm dünyada kurumsallaşmış firmalarda görev alabilmek üzere işletme ve yönetim alanında sağlam bir temel kazanmaktadırlar.

Bize Sor