Sosyoloji

Sosyoloji Doktora Programı, sosyolojinin temel kuramları ve kavramları doğrultusunda çağdaş sosyolojik yöntemlerden hareketle farklı tekniklerin ışığında insana, topluma ve toplumlardaki dinamiklere analitik yolla bakan, anlayan, yorumlayan, uygulayan, bu bilgiler ışığında çeşitli toplumsal konularda sosyolojik araştırmalar yapan, alana kuramsal ve yöntemsel düzeyde özgün katkılarda bulunan sosyologlar yetiştirmeyi amaçlar.

Program teorik ve ampirik araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak Programa kabul edilen kişileri yerel, ulusal ve küresel düzeydeki sorunların çözümüne yönelik politikalar oluşturulması noktasında gerekli görülen beceri ve yetkinliklerle donatır.

Programın amacı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Böylece Sosyoloji Programına kabul edilen kişilerin, toplumsal, politik ve ekonomik çıkarların çakıştığı ve çatıştığı konularda, ileri düzeydeki kuram, yöntem ve tekniklerle inceleme ve araştırmalar yapmaları, bu araştırma bulgularını özgün eserlere dönüştürmeleri ve bu yoldan alandaki bilimsel tartışmaları ileriye taşımaları hedeflenir.

 

Bize Sor