Psikoloji

Psikoloji Doktora Programı, Psikoloji alanında lisansını tamamlamış kişilerin, alana özgü teorik ve yöntemsel bilgileri ışığında özgün ve yenilikçi araştırmalar yaparak, psikoloji bilimine kuramsal ve yöntemsel düzeyde katkıda bulunmalarını sağlamayı hedefler.

Programın amacı, programa kabul edilen kişilere bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Bize Sor