Özel Hukuk (Lisans Sonrası)

Özel Hukuk Doktora Programının amacı, programa kabul edilen kişilerin, alana özgü konulardaki tez çalışmalarıyla ilgi duydukları konuların hem teorik hem de uygulamaya yönelik tüm gelişmelerini yakından takip edecek üst düzey kuramsal bilgiyi kazanmalarıdır. 

Program kişilere, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı hedefler. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Program, hukukçuları ilgilendikleri konuya birden fazla açıdan bakmaya teşvik eder. Bu yolla, programdan mezun olmaya hak kazanan katılımcıların profesyonel hayatlarında da, multi-disipliner bakış açısına hakim, bugünün iş dünyasının ihtiyaç duyduğu hukuki donanıma sahip, dinamik ve yetkin hukukçular olmalarına katkı sağlamak hedeflenir.

Bize Sor