Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programının amacı, alanda çalışma yapacak kişileri teorik ve ampirik araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel sorunların çözümüne yönelik politikalar oluşturulmasına yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Program kazandırdığı teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalara dökebileceği modelleme yeteneğiyle özel sektörün çok yönlü gereksinimine uygun profilde mezunlar yetiştirmeyi amaçlar. Doktora sürecinin hedefi kişileri alanda bağımsız araştırma yapmak üzere bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğiyle donatmaktır.

Bize Sor