İşletme

İşletme Doktora Programı, akademik kariyeri meslek olarak seçen genç araştırmacılara ve uygulamadaki yöneticilerle çalışanlara, bağımsız araştırma yapmak, işletme problemlerini analiz etmek, çözüm üretmek, olguları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere, bilgilere ulaşmak için gerekli olan kuramsal ve yöntemsel bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlar.

İşletme Doktora Programı, alanda çalışma yapacak kişileri teorik ve ampirik araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel düzeydeki işletmecilik sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel bilgi üretebilecek beceri ve yetkinliklerle donatma amacını taşır.

Bize Sor