Film Tasarımı (Tezli)

Film Tasarımı Yüksek Lisans Programı film sanatının farklı alanlarında kuramsal ve uygulama yeterliğini yetkinleştirecek eğitim verir. Kuramsal çalışmalarda disiplinlerarası anlayış benimsenir. Sinematografik bir eser ortaya koyma düzeyinde uygulama bilgisi mezuniyet koşullarından biri olarak kabul edilir.

Film sanatının farklı uygulama alanlarından gelen öğrenciler için disiplinlerarası birleştirici teorik bir zemin sunmayı hedefler. Güncel konular ve sorunlar üzerinde özgün çalışmalar, incelemeler ve yeni yöntemler desteklenir. Programın diğer bir amacı akademik nitelikte ve geçerlilikte bilimsel çalışmalar yapabilecek düzeyde bilim insanları ve akademisyenler yetiştirmektir.

Mezunlar sinema sektörünün farklı alanlarında (yapım, yönetim, görüntü, post-prodüksiyon, senaryo, animasyon vb.) istihdam edilebildikleri gibi televizyon, internet, video, reklamcılık, sosyal medya alanlarında da çalışabilmekte veya akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler.

Bize Sor