Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Hızla değişen dünyamızda, iletişimin yaşamın her alanının bir parçası olması ve teknolojik gelişmelerin getirdiği fırsatlar dikkate alındığında Halkla İlişkiler mesleği hayata ve topluma dair tüm alanlarda giderek artan bir öneme sahiptir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı, öğrencilere hem kavramsal hem de uygulama yanıyla İletişim ve Halkla İlişkiler alanında yetkin bir donanım sunmayı, alana disiplinlerarası, eleştirel, esnek, özgün, dönüştürücü ve yenilikçi niteliklere sahip kişiler kazandırmayı amaçlar.

Program dahilinde halkla ilişkiler, tanıtım, reklam, pazarlama iletişimi, siyasal iletişim, yeni medya ve benzeri alanlarında özgün tez çalışmaları yapılabilir.

Bize Sor