Histoloji ve Embriyoloji

Hücresel ve moleküler tıp dallarında sağlanan hızlı ilerlemeler, bir çok hastalığın temel nedenleri hakkında bilgi sunarak klinik tıbbı önemli düzeyde etkilemiştir. Histoloji (Dokubilimi) ve Embriyoloji de buna kaynaklık eden temel disiplinlerden biridir. Yeni kuşak elektron mikroskopların geliştirilmesi ve tanıda kullanılmaya başlanması,kök hücre ve embriyo kültürü ile in-vitro fertilizasyon yöntemlerindeki baş döndürücü gelişmeler bunun kanıtlarıdır.

Bu program ile mikro ve nano ultrastrüktürel görüntüleme teknolojilerine ayak uydurabilecek, yeni medikal histo-teknoloji metodları üretecek, bunları kullanarak bilimsel araştırma yapabilecek, klinik tanıya katkıda bulunabilecek histolog-emriyologları yetiştirmek hedeflenmektedir.

Embriyonun intrauterin gelişim periyotlarının gamet aşamasından başlayarak moleküler düzeyde incelenmesi, erkek ve dişi üreme sistemi ve embriyo gelişimi ile ilgili yapısal ve işlevsel anormalliklerin öğrenilmesi; yardımcı üreme tekniklerindeki yeni klinik uygulamalar; dokudan protein analiz yöntemleri, mRNA, DNA, miRNA, yöntemleri ile kromotografik yöntemler, akış sitometrisi ve spektrofotometrik yöntemlerin öğrenilmesi sağlanacaktır.

Doktora öğrencileri program sürecinde edindikleri eğitim sayesinde analitik ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirerek deneyleri titizlikle yürütmeyi, kendi çalışmalarını yayınlamayı öğrenecek ve kendi araştırma alanı ile ilgili alanlarda genel bir anlayış kazanacaktır. Eğitim sürecinde serbest düşünme ve sentez motivasyonu sağlamak, ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilmek, tüm evrensel etik ilkelere saygılı, ekip kavramını benimsemiş, çağdaş bilim ve teknolojiyi takip eden, yaşam boyu öğrenme bilinciyle kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim alanına katkı sunan doktora düzeyinde bilim insanları yetiştirmek hedeflenmektedir.

Bize Sor