Felsefi Danışmanlık (Tezli)

Çağımız hızla değişmekte, sürekli yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda, yaşama dünyası yeniden yapılanmaktadır. Hızlı değişim, zaman zaman ortaya çıkan ihtiyaçların felsefi arka planının görülememesine ve pratik faydanın felsefe kültürüyle olan bağının yeterince anlaşılamamasına ve değerlendirilememesine yol açmaktadır. Oysa değişimin yönünü belirleyebilmenin ön koşulu, ortaya çıkan yeni ihtiyaç bağlamlarını insan ve toplumlar açısından yeniden kurgulayabilecek akıl gücünün, rehberlik edecek biçimde yerinde kullanılabilmesidir. Buradan hareketle değişimi sadece izlemek yerine, değişimin önderi olmak da yine aklın doğru kullanımıyla olanaklıdır. 

Felsefe eğitimi; topluma, kamu yaşamına, özetle insanlığa, “insanca bir dünya”yı oluşturmak ve sürdürmek üzere hizmet verecek kişilerin yetiştirilmesinin itici gücüdür. Ülkemizde ilk ve tek olma özelliğini koruyan Felsefi Danışmanlık Yüksek Lisans Programından mezun olanlar, bağımsız olarak kurabilecekleri danışmanlık ofisleri aracılığıyla, kişilere, gruplara, şirketlere danışmanlık yapabilirler; son yıllarda yoğun bir şekilde gündeme gelen “Çocuklar için Felsefe” alanında da çalışabilirler. 

Bize Sor