Yapı-Deprem Mühendisliği (Tezli)

Depreme dayanıklı yapı tasarımı konusu, son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada üzerinde yoğun olarak çalışılan bir konudur. Yapı-Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı öncelikle ülkemizdeki bu ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmak, depremin yapılar üzerindeki etkisinin incelenmesini geliştirmek, depreme dayanıklı yapı tasarımı yapabilecek yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Mezunlar yapı mühendisliği alanında yetkin hale gelerek, kamu - özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilir, araştırma-geliştirme, kalite kontrol gibi çalışma alanlarına yönelebilirler. 

Bize Sor