Mimarlık (Tezsiz)

İnsanlar için sağlıklı, güvenilir bir çevre yaratma görevini üstlenen mimarların çalışma alanlarının sınırları sanat, teknoloji, toplum bilimleri, tarih, tasarım gibi birçok disiplini içeren bir genişliktedir. Mimarlar insanın yaşadığı her mekânın tasarlanmasından inşa edilmesine, kullanımından bakımına kadar tüm süreçlerinde koordinasyonu sağlayan etkin kişilerdir. Özellikle hızla bozulan çevrenin sorunlarından kaygı duyarak, gelecekteki çevrelerin tasarlanmasında önemli rol alırlar.

Bu nedenle, programın hedefi, mimari tasarımların en küçük ölçeğinden en büyük ölçeğine kadar tüm alanlarında donanımlı, çevre konusundaki gereksinimlere yaratıcı çözümler üretebilen, çevreci planlama ve tasarım alanlarında bilgi üreten, araştıran, kuram ve uygulama ilişkisini kurabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda çalışacak çevre bilinçli uzman meslek insanları ve araştırmacı mimarlar yetiştirmektir.

Bu hedefler doğrultusunda, ülke ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yapılması, toplumla üniversitenin bütünleşmesi, nitelikli araştırmaların yapılması ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, kentleşme sorunlarına yönelik çözümler üretilmesi gibi stratejiler göz önünde bulundurulmaktadır.

Bize Sor