Mimarlık

Doktora Programı öncelikli olarak, mimarlık ve tasarım alanında toplumsal ve fiziksel çözümler üretecek, mimarlık alanına yenilik getirecek, yeni model oluşturacak, yeni bilimsel yöntemler ortaya koyacak, belirlenmiş bir alanda ortaya atılan bir hipotezi bilinen veya geliştirilen bir yöntemle kanıtlayacak ve belgelemeyi gerçekleştirecek akademik ve bilimsel araştırmalar yapılmasını hedeflemektedir.

Mimarlık Doktora Programı, akademik kariyer yapmak isteyen adaylara yönelik olarak ileri derecede bir eğitim sunmanın ve teori, tasarım, bilgi, teknoloji, yapı ve kent ile ilgili alanlarındaki araştırmaları geliştirmenin yanı sıra; çevreye ve kültürel değerlere saygılı, yeni teknikler üretebilen donanımlı araştırmacıları ve uzman mimarları yetiştirmeyi amaçlar.

Bu doğrultuda, Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Programının vizyonu, ulusal ve uluslararası ölçekte öncü bir kurum olarak toplumun mimarlık bilincini geliştirmek ve mimarlık aracılığı ile yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik bilimsel araştırmalara önderlik yapmak ve özgün uygulamalara zemin oluşturmaktır.

Doktora tezi sonucunda tezi hazırlayan kişi araştırdığı alanla ilgili derinlemesine uzmanlık kazanır; bu konuda bilim ve üretim alanında geliştirilecek yeni alanlara öncülük eder.

Bize Sor