Yabancı Diller Yüksekokulu ile İlgili Sorular

Diğer yabancı dilleri öğrenebilme olanağım var mı?
Seçmeli dersten başarılı olamazsam yine aynı dersi tekrar etmek zorunda mıyım?
İngilizce lisans sınıflarında İngilizce derslerinden şube değişikliğimi ne şekilde yapabilirim?
İngilizce lisans sınıflarında ders seçimlerini ne şekilde yapıyoruz?
Başka bir üniversitede Hazırlık Sınıfı / İngilizce I / İngilizce II okumuşsam İngilizce I ve/veya İngilizce II derslerinden muaf olabilir miyim?
İngilizce I ve İngilizce II dersleri için Muafiyet Sınavına girmek zorunda mıyım ?
İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muaf olma koşulları nelerdir ?
Türkçe Lisans Programında isteğe bağlı Hazırlık Sınıfına katılmak için ne yapmalıyım ?
Maltepe Üniversitesinde eğitim-öğretim dili Türkçe olan bölümlerde/programlarda Hazırlık Sınıfı zorunlu mudur ?
Hazırlık Sınıfında başarılı olamazsam bursum kesilir mi ?

Evet. Hazırlık Sınıfını ikinci yıl tekrar eden burslu öğrenciler ücret öderler. Ancak ikinci yılın sonunda başarılı olup lisans derslerine başlayan öğrencilerin bursları tekrar bağlanır.

Sağlık Kuruluşlarından alınan rapor Hazırlık Sınıfında devamsızlık için geçerli midir ?
Hazırlık Sınıfı için devamsızlık durumunda ne yapmam gerekir ?
İngilizce Hazırlık Sınıfından başarısız olursam, Türkçe Lisans Programlarına geçebilir miyim ?
İngilizce Hazırlık Sınıfında 1. yılın sonunda başarısız olursam fakülteme geçebilir miyim ?
Seviye Belirleme Sınavına girmezsem ne olur?
Hazırlık Sınıfı Seviye Belirleme Sınavı nedir? Girmek zorunda mıyım ?
Yeterlilik Sınavının formatı ve düzeyi nedir ?
Hazırlık Sınıfı Yeterlilik sınavına girmek zorunda mıyım ?
Başka bir üniversitede Hazırlık Sınıfı okumuşsam Hazırlık Eğitiminden muaf olabilir miyim ?
Hazırlık Sınıfından muaf olma koşulları nelerdir ?
Maltepe Üniversitesinde Hazırlık Sınıfı zorunlu mudur ?
Yabancı Diller Yüksekokulu ile İlgili Sorular
Communicate With Us